Jawatankuasa Kurikulum 2014

PENGURUSAN KURIKULUM

2014

PENGERUSI:                        : (Guru Besar)

TIMBALAN PENGERUS   :  Puan Hajah Rohaya binti A. Samat (Penolong Kanan)

Naib Pengerusi 1               :   Puan Suraya Binti Mat Nasir (Pen. Kanan Kokurikulum)

Naib Pengerusi 2               :   Puan Hajah Salamah binti Othman (Pen. Kanan Petang)

Naib Pengerusi 3               :   Puan Aida binti Saim (Pen. Kanan HEM)

Setiausaha                            :   Puan Ummu Barirah binti Abd Razak

KETUA PANITIA

Bahasa Melayu        :   Puan Meriam binti Hamzah

Bahasa Inggeris       :   Cik Lalitha A/P Krishnan Nair

Matematik                 :   Puan Asiah binti Haji Mamat

Kemahiran Hidup/

Reka Bentuk dan Teknologi    :   Encik Mohd  Rahaizat bin Rahaman /

Kajian Tempatan  / Sejarah    :   Encik Irman bin Ilias

Sains                                                  :   Puan Suzana bt Mustafa

Pendidikan Seni                           :   Puan Aini Madihah binti Mohd Arif

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan    :   Encik Hasnuri Amir bin Sahibi

Pendidikan Agama Islam           :   Puan Wan Mahani binti Ab Rahman

Pendidikan Moral                          :   Puan Cila binti Daud

Media                                                  :   Puan Muzlina binti Mohamed

Pemulihan                                         :   Encik Musazlan bin Mohamad

Muzik                                                   :   Puan Nora binti Mohd Isa

Bahasa Arab                                       :   Puan Nurul Hasanat binti Harun

Sivik dan Kewarganegaraan       :   Puan Rohani binti Ismail

Bimbingan dan Kaunseling          :   1. Cik Julifa Diana binti Mustaffa

2.  Cik Magdeline A/P R.O.Raju

2. PENYELARAS ALIRAN  

Tahun 1     :   Puan Siti Aishah binti Ismail

i Tahun 2     :   Puan Nel Jihan binti Mohd Idris

Tahun 3     :   Encik Mohd Tarmezy bin Zainal Abidin

Tahun 4     :   Puan Nor Aida binti Mustaffa

Tahun 5     :   Encik Nurul Hasanat binti Harn

Tahun 6     :   En Ahmad Fadlee bin Mohamad

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s